Skip to content

Brúarsel er ein af fimm starfsstöðvum Brúarskóla. Hún er staðsett í Maríubaugi 1, 113 Reykjavík. Allar starfsstöðvar Brúarskóla vinna að sama markmiði sem lesa má nánar um hér.

  • Sími er 411-7975
  • Netfang gudni.eirikur.gudmundsson@rvkskolar.is

Þátttökubekkur

Hugmyndafræðin að baki þáttökubekkjar og staðsetningu hans við eða inn í almennum grunnskóla byggir á því að nemendur fái sérhæft námstilboð í heimahverfi sínu í aðstæðum sem eru eins lítið heftandi og mögulegt er. Lögð er áhersla á félaglega styrking og aukna samskiptafærni í eins mikilli nánd við jafnaldra og mögulegt er. Stefnt er að því að tengsl nemanda við heimaskóla rofni sem minnst og styst.

Nemendur

  • Að jafnaði eru 6 nemendur í Brúarseli í 5.-7. bekk.
  • Brúarhús er ætlað nemendum sem búa í Breiðholti.

Kennsla

Kennsla í Brúarseli er með hefðbundnu sniði. Bókleg kennsla er í höndum umsjónarkennara í húsnæði Brúarseli en nemendur sækja verklegar greinar í Seljaskóla. Nemendur í Brúarhúsum eru gjarnan áfram í tengslum við heimaskóla sinn og fylgja bekknum sínum þar í valda tíma. Þetta fyrirkomulag er þó einstaklingsbundið og sérsniðið að hverjum nemanda. Hvatningakerfi og sjónrænt skipulag skipta miklu í daglegu starfi.

Skipulag

Skólavist nemenda í Brúarseli er einstaklingsbundin og það metið á reglulegum fundum hversu lengi hver nemandi er í Brúarseli. Algengt er að nemendur séu eina til tvær annir í Brúarseli og þá leiddir aftur út í heimaskóla sína.

Nærskóli

Seljaskóli er nærskóli Brúarsels. Nemendur sækja tíma í verklegum greinum og íþróttum í Seljaskóla auk þess sem þeir borða hádegismat í matsal Seljaskóla.

Samstarf

Náið samstarf er við heimaskóla nemenda og starfsmenn sækja faglegt samstarf og fræðslu í Vesturhlíð.

Skólatími

Skóladagurinn hefst klukkan 8:30 og lýkur kl. kl. 13:40.

Starfsmenn

Í Brúarhúsum starfa

  • deildarstjóri
  • kennarar
  • stuðningsfulltrúi

Netföng starfsmanna