Skip to content

Hlutverk ráðgjafarsviðs Brúarskóla

Ráðgjafarsvið Brúarskóla hefur það hlutverk að sinna ráðgjöf við almenna grunnskóla og við starfsfólk Brúarskóla í vinnu með nemendum skólans. Auk þess kemur ráðgjafarsvið að inntöku- og útskriftarferli nemenda í Brúarskóla.

Ráðgjöf við almenna skóla

Almennir grunnskólar geta sótt um ráðgjöf, á þar til gerðum eyðublöðum. Ráðgjöfin getur verið á mismunandi formi, t.d.

 • fundir með starfsmönnum skóla
 • vettvangsathuganir
 • símafundir
 • heimsóknir starfsmanna almennra grunnskóla í Brúarskóla
 • aðkoma að aðlögun nemenda

Ráðgjöf innan Brúarskóla

Ráðgjafarsvið Brúarskóla veitir starfsmönnum skólans ráðgjöf varðandi vinnu með nemendum og sitja fundi er varða mál nemenda. Ráðgjafar eru einnig í samskiptum við aðra aðila sem koma að málum nemenda, s.s. Þjónustumiðstöðvar, Barna- og unglingageðdeild og Barnavernd. Meðal verkefna ráðgjafarsviðs er:

 • aðkoma að inntökuferli nýrra nemenda
 • stöðumatsfundir vegna nemenda á meðan á skólavist stendur
 • skipulag aðlögunar nemenda í heimaskóla að lokinni veru í Brúarskóla
 • samráðsfundir með starfsmönnum Brúarskóla
 • vettvangsathuganir í hópum

Starfsmenn

 • deildarstjóri
 • ráðgjafarþroskaþjálfi
 • hegðunarráðgjafi
 • kennari

Hafa samband

 • Deildarstjóri ráðgjafarsviðs: 411 7977
 • Almennur sími: 411 7970
 • Bréfsími: 520 6013
 • Netfang: bruarskoli@reykjavik.is
 • Beiðni um ráðgjöf